ТЪРГОВИЯ СЪС
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

гр. Раковски ::: тел.: 0889 902 818
e-mail: vmagrotrade@gmail.com

 

Тук може да разгледате нашите онлайн каталози:

МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

Чизел плугове, продълбочители, дискови брани, култиватори

СЕИТБЕНО ОБОРУДВАНЕ

пневматични и механични сеялки